Tê tức chi Lục

Tê tức chi Lục

Tê tức chi lục

Tựa gốc: Tê tức chi Lục 栖息之陆

Tạm dịch: Lục địa dừng chân (theo bản QT)

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多

Biên tập: Chuồn Chuồn (Pyn)

Nguồn: Kho tàng đam mỹ

Thể loại: Giới giải trí; điềm văn; phúc hắc, lý trí, tình cảm trì độn kim chủ công x thâm tình, mau nước mắt minh tinh thụ; tình hữu độc chung; HE

Vai chính: Lục Hiên, Hạ Tê

Không làm vì mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả.

Thỉnh không mang ra khỏi nơi đây.


Mục lục

(Văn án)

(Chương 01) (Chương 02) (Chương 03) (Chương 04) (Chương 05)

(Chương 06) (Chương 07) (Chương 08) (Chương 09) (Chương 10)

(Chương 11) (Chương 12) (Chương 13) (Chương 14) (Chương 15)

(Chương 16) (Chương 17) (Chương 18) (Chương 19)

Chính văn hoàn

(PN 1.1) (PN 1.2) (PN 2) (PN 3) (PN 4.1) (PN 4.2) (PN 5)

Hoàn

Wattpad

Download