Tê tức chi Lục

Tê tức chi Lục

Tê tức chi lục

Tựa gốc: Tê tức chi Lục 栖息之陆

Tạm dịch: Lục địa dừng chân (theo bản QT)

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 漫漫何其多

Biên tập: Chuồn Chuồn (Pyn)

Nguồn: Kho tàng đam mỹ

Thể loại: Giới giải trí; điềm văn; phúc hắc, lý trí, tình cảm trì độn kim chủ công x thâm tình, mau nước mắt minh tinh thụ; tình hữu độc chung; HE

Vai chính: Lục Hiên, Hạ Tê

Không làm vì mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả.

Thỉnh không mang ra khỏi nơi đây.


Mục lục

(Văn án)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Chính văn hoàn

(PN 1.1) (PN 1.2) (PN 2) (PN 3) (PN 4.1) (PN 4.2) (PN 5)

Hoàn

Wattpad

Download

Advertisements